Zatvori
Zatvori

Politika privatnosti i bezbednost podataka

Molimo vas da pažljivo pročitate Uslove korišćenja pre nego što počnete da koristite MAKE CASE internet prezentaciju. Korišćenjem MAKE CASE internet prezentacije saglasni ste sa Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti koje se nalaze na njoj. MAKE CASE zadržava pravo da ažurira ili izmeni Uslove korišćenja u bilo kom trenutku i bez najave. Ukoliko MAKE CASE izvrši izmenu Uslova korišćenja, nova verzija će biti postavljena na internet prezentaciji. Ako nastavite da koristite internet prezentaciju nakon revidiranja Uslova korišćenja, znači da ste saglasni za izvršenim promenama.

Politika privatnosti MAKE CASE sajta i mobilne aplikacije

Lični podaci su informacije koje vas identifikuju, kao što je ime, e-mail ili poštanska adresa koje navodite pri naručivanju. Mi smo dobro upoznati i poštujemo prava na privatnost svih naših korisnika. Sve lične informacije koje pošaljete na sajt MAKE CASE podležu politici privatnosti i zaštiti ličnih podataka. To znači da ćemo ih koristiti isključivo u skladu sa aktuelnim zakonima o zaštiti privatnosti i u svrhe koje su tamo propisane.

Slanje ličnih podataka

Kako biste uspešno poručili proizvod sa našeg sajta potrebno je da nam dostavite ime i prezime, adresu isporuke, e-mail i kontakt telefon. Ovi podaci biće iskorišteni isključivo kako bismo mogli da vam isporučimo pošiljku i obavestimo o statusu vaše porudžbine. MAKE CASE neće ustupati lične podatke korisnika trećim licima, osim u slučajevima koje propisuje zakon i u slučajevima kada je to neophodno za ispunjenje obaveze prema kupcu.

Prava intelektualne svojine

Činjenica da ste određenom sadržaju na Internetu slobodno pristupili ne znači da on ne podleže autorskim i drugim pravima.

Postupak zaštite autorskog dela predmet je međunarodne i domaće zakonske regulative (zakoni o autorskim delima).

Određene slike i fotografije mogu biti zaštićene autorskim pravima, o čemu ćete biti obavešteni ukoliko slike tražite na Internetu.

Kada neko drugi poseduje autorska prava na sliku ili fotografiju, korisnik je ne može reprodukovati, distribuirati ili javno prikazivati bez dozvole vlasnika autorskih prava, osim u slučaju izuzetaka.

Garancije i odricanja od odgovornosti

Ovu web stranicu koristite na ličnu odgovornost.

Prihvatate da dobrovoljno pristupate sajtu i da ste isključivo i lično odgovorni za vaše izbore i rezultate.

Prihvatate potpunu odgovornost za posledice vaše upotrebe ili neupotrebe informacija koje su dostupne na sajtu.

MAKE CASE ne daje podrazumevanu, izričitu i ozakonjenu kao ni garanciju da je prikazanost materijala na ovoj web stranici potpuna, pouzdana i pravovremena, niti da će pristup sajtu biti uvek nesmetan i bez grešaka.

MAKE CASE se odriče svake odgovornosti da će ova internet prezentacija ispuniti sve vaše zahteve i ne garantuje da će ona biti ažurna, bez grešaka, bezbedna od virusa i ostalih napada ili da će problemi i greške biti ispravljeni.

Zadržavamo pravo na ograničavanje ili ukidanje pristupa web sajtu u bilo kom vremenskom intervalu.

Sva lica koja su učesnici u stvaranju, proizvodnji ili isporuci ove stranice u naše ime nemaju nikakvu odgovornost za direktne, nehotične, posledične, indirektne ili kaznene štete, troškove, gubitke, kao ni bilo kakvu odgovornost koja proizlazi iz pristupa, upotrebe, nemogućnosti upotrebe, promene sadržaja ove web stranice.

Preporučujemo vam da pažljivo istražite konkretne vrste podrazumevanih garancija i informišete se o lokalnim zakonima.

Vi i MAKE CASE saglasni ste da će se bilo koji spor ili tužba vezana za upotrebu ove web stranice voditi na nadležnom sudu Republike Srbije.

Šta nije dozvoljeno

Nisu dozvoljene i neće biti tolerisane aktivnosti koje su po oceni MAKE CASE neprimerene i/ili ocenjene kao nezakonite ili su zabranjene bilo kojim zakonom primenjivim na ovu internet prezentaciju uključujući:

- Bilo koju radnju koja predstavlja povredu privatnosti (uključujući postavljanje privatnih informacija bez pristanka pojedinca) ili bilo kog drugog prava pojedinca;

- Upotreba ove web stranice radi klevete ili optuživanja MAKE CASE, njegovih zaposlenih, drugih pojedinaca ili bilo koje ponašanje koje ugrožava ugled brenda MAKE CASE

- Slanje datoteka koje sadrže viruse koji mogu izazvati štetu imovini MAKE CASE ili imovini ostalih korisnika.